Sekretesspolicy och cookies

version 3.2, 2017-12-15

Det här dokumentet beskriver integritetspolicyn för IDC GAMES SL., ID-nummer B87077632 och telefonnummer +34912142847, i förhållande till de uppgifter som samlas in på dess webbsidor och applikationer för mobila enheter, vilket återspeglar vårt åtagande att upprätthålla och garantera säkra kommersiella relationer genom att skydda personlig data och garanterar rätten till privatliv för var och en av användarna av våra tjänster.
All information som tillhandahålls när du besöker vår webbplats behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar och kommer endast att samlas in, behandlas och användas för laglig och legitima syften som vi informerar om nedan.

  1. Lagrad data och dess syfte

För det första, för att övervaka och förhindra obehörig användning eller aktiviteter som kan vara olagliga (t.ex. för att upprätthålla och garantera säkerhet vid attacker mot våra datorsystem) lagrar vi teknisk information, av anonym karaktär, på utrustningen från dem som få tillgång till våra värdservrar, till exempel din IP-adress.

Dessutom, genom installationen på din dator eller mobila enhet av en typ av program som kallas "cookies", samlar vi in ​​anonym information om din webbhistorik, nödvändigt för att vår webbplats och applikation ska visas korrekt på din dator eller enhet. Denna information, som inte inkluderar personuppgifter, kommer att lagras och användas privat för utveckling av analys och statistik och för att förbättra vår webbplats och applikation, samt för att anpassa våra erbjudanden till dina preferenser. Du kan vägra att förse oss med sådan information genom att förhindra installation av "cookies" genom din webbläsares konfigurationsalternativ, men vissa tjänster kanske inte fungerar korrekt om du gör det. Vänligen läs instruktionerna och manualerna i din webbläsare för mer information.

Å andra sidan, för att ge dig de tjänster som finns tillgängliga via vår webbplats och mobilapplikationer, måste du först registrera dig som användare, under vilken tid vi kommer att begära en giltig e-postadress och så småningom din adress och skatteregistreringsnummer (för faktureringsändamål) vid köp). Den här adressen, om du inkluderar ditt riktiga namn, anses vara personuppgifter, och tillsammans med resten av de begärda uppgifterna kommer de att lagras i vår användarfil, vederbörligen registrerad hos den spanska dataskyddsbyrån, som är nödvändig för att vi ska kunna informera om uppdatering eller förändring som sker i dem.

Slutligen genererar den vanliga användningen av vår onlinespelplattform eller våra mobilapplikationer en betydande mängd teknisk data (spel, varaktighet, ranking osv.), som måste lagras för att garantera dina framsteg som spelare. Denna information är värd på våra servrar och kan delas med tredje parts utvecklare, men inkluderar inte identifierande data.

  1. Datarapportering

E-postadressen som används för att registrera sig som användare kan kommuniceras till resten av enheterna som utgör gruppen som IDC Games tillhör för att kunna erbjuda dig information om andra av våra produkter och tjänster.

  1. Samtycke till att ta emot kommersiell kommunikation

I förhållande till ovanstående innebär godkännande av denna integritetspolicy under registreringsprocessen som användare att du tillhandahåller ditt samtycke för mottagande av sådan information, i form av nyhetsbrev eller annan kommersiell kommunikation.

  1. Tredjepartsnätverk

Användare kan aktivera åtkomst till IDC Games webb- och/eller mobilapplikationer via sitt konto i olika sociala nätverk, som Facebook, Twitter, Google+ eller YouTube. Genom att aktivera denna åtkomst auktoriserar de dessa sociala nätverk att kommunicera vissa uppgifter som ingår i deras profil, såsom användarens fullständiga namn, foton, kontaktinformation, personliga förhållanden etc.

På samma sätt genom att aktivera denna åtkomst tillåter användare uttryckligen oss att:

1) få åtkomst till och behålla åtkomstuppgifter till dessa nätverk;

2) komma åt och bevara den information som dessa nätverk kommunicerar till oss; p>

3) publicera viss användaraktivitet i IDC Games, såsom användarens rankning, i dessa nätverk.

Å andra sidan finns vissa videospel från IDC Games-katalogen tillgängliga på tredje- testplattformar, som Apple Store, Google Play Store eller Steam. Genom att registrera dig som användare på dessa plattformar accepterar du deras respektive användarvillkor och sekretesspolicyer, men genom att ladda ner en av våra produkter accepterar du också integritetspolicyn för IDC Games, som kommer att tillämpas på den information som dessa plattformar kommunicerar om dig.

  1. Rätt att få tillgång till, rättelse, avbryta och invändning (ARCO-rättigheter)

Ägare av personuppgifter har rätt till åtkomst, rättelse, annullering och invändning. Det snabbaste och enklaste sättet att utöva dessa rättigheter är genom att komma åt ditt användarkonto och ändra dina uppgifter direkt eller ta bort fullständig information. All information som vi behöver lagra under en juridisk eller avtalsenlig skyldighet kommer att blockeras och endast användas för dessa ändamål istället för att raderas.

För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till IDC Games (genom att e-posta info@idcgames.com , eller via postadress till C/Pasamar nº 1, local 3, Las Rozas de Madrid, 28231), bifoga en kopia av något officiellt identifikationsdokument.

Genom samma kanaler kan du även när som helst återkalla ditt samtycke till användning av dina kontaktuppgifter för reklamändamål, marknadsundersökningar eller utveckling av nöjdhetsundersökningar utan retroaktiv verkan.

  1. Villkor för användning

I enlighet med de allmänna dataskyddsbestämmelserna informeras användare om att den rättsliga grund som behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy grundar sig i huvudsak är det fullständiga genomförandet av avtalet om tillhandahållande av tjänster som är perfekta efter att användarvillkoren för IDC Games webb eller applikationer, och på sekundär basis, användarnas eget samtycke.

Om en användare vägrar att tillhandahålla de uppgifter som IDC Games begär eller att godkänna de beskrivna behandlingarna , inklusive de som inte är relaterade till tillhandahållandet av de avtalade tjänsterna, kan han eller hon hindras från att använda tjänsten.

  1. Ändringar

Sekretesspolicyn som finns på den här sidan kan komma att uppdateras på grund av ändringar i lagkrav eller förbättringar och förändringar i det sättet vi erbjuder och levererar våra produkter och tjänster. Dessa ändringar kommer att meddelas vederbörligen på webbplatsens portal och/eller mobilapplikationen och kommer att vara effektiva med användarens efterföljande åtkomst till dem. Trots det ovanstående rekommenderar vi att du besöker den här sidan regelbundet för att kunna konsultera de tillämpliga villkoren när som helst.